Veiledning

Veiledning er en sentral oppgave for vitenskapelig ansatte, og i 2022 veileder jeg fem masterstudenter ved Universitetet i Agder. Under følger en oversikt over de masterstudentene jeg har veiledet tidligere år. (P.s. presentasjonen er godkjent av studentene)


Jeg var veileder for Vilde som leverte sin masteroppgave våren 2021. I oppgaven undersøkte Vilde hvordan næringklynger kan bidra til det grønne skiftet. I sin empiriske undersøkelse analyserte Vilde hvordan Eyde-klyngen har bidratt til grønn omstilling av prosessindustrien på Agder. Under ser du et sammendrag av oppgaven.

Jeg var veileder for Kristoffer som leverte sin masteroppgave våren 2021. Tittelen på oppgven var Klyngers bidrag til bærekraftig omstilling av en regional næring, og i oppgaven undersøkte Kristoffer hvordan Industrial Green Tech klyngen bidrar til grønn omstilling i Grenlandsregionen.

Lars Bakkalia leverte sin masteroppgave på UiA, våren 2021. Jeg var veileder til Lars som skrev om Klyngers bidrag til omstilling i Stavanger-regionen. I sin oppgave undersøkte Lars hvordan en klyngeadministrasjon kan bidra til å hjelpe medlemsbedrifter til å omstille seg.

Jeg var veileder for Thomas Hansen i hans arbeid med masteroppgaven i 2021. Oppgavens tittel var "Kartlegging og utforskning av et entreprenørielt økosystem", og i oppgaven analyserte Thomas økosystemet i Arendalsregionen.

I 2018 var jeg biveileder for Cecilie Brunes sin masteroppgave. Hovedveileder var Arne Isaksen. I sin oppgave skrev Cecilie om kunnskapskoblinger i klynger, og tittelen på oppgaven var: "Kunnskapskoblinger i klynger: Hvordan kobles kunnskap i virksomheter som er med i Oslo Edtech Cluster?".

Jeg var biveileder til Vegard som leverte sin masteroppgave i 2018. Oppgaven hadde tittelen "Utforsking av Mandalsregionens Entreprenørielle Økosystem.