Undervisning

Jeg har utstrakt erfaring med å utvikle undervisningsopplegg innen pedagogisk entreprenørskap for lærere på alle nivåer. Jeg er i dag emne-ansvarlig for ORG 454. Kurset er et masterstudie på 7,5 studiepoeng på masternivå og tilbys ved universitetet i Agder. I tillegg bidrar jeg i dag på flere prosesser for å utvikle masterstudiet i Innovasjon og Kunnskapsutvikling ved universitetet i Agder. Dette inkluderer også opprettelsen av nye fag ved masterprogrammet. Dette kan du lese mer om under "min pedagogiske mappe".

Under finner du mer informasjon om fagene jeg underviser. Trykk på overskriften eller bildet for mer informasjon.

TFL 200

29.12.2021

TFL 200 er et ingeniørfaglig systememne som dekker feltene entreprenørskap, innovasjon, systemtenkning, teknologi og samfunn, teknologi og milj, teknologi og etikk, teknologi og økonomi, tverrfaglig arbeid innenfor teknologi og livsløsanalyse. Jeg underviser i feltene entreprenørskap og innovasjon med en undervisningsbolk på 9 timer.

ORG 454

29.12.2021

ORG 454 gir en innføring i sentrale begreper, tilnærmingsmåter og teoretiske angrepsvinkler innen innovasjonsteori. Emnet gir en innføring i innovasjonsbegreper, ulike modeller for innovasjonsaktivitet, organisering av innovasjon, teorier om innovasjonssystemer, effekter av innovasjon på økonomisk utvikling, innovasjon og store samfunnsutfordringer...