MAGI prosjektet

20.12.2021

MAGI prosjektet var et 10-ukers prosjekt for utvalgte elever i ungdomsskolen i Kristiansand. Programmet ble lansert i oktober 2008, og var et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Kristiansand kommune, og Ungt Entreprenørskap Agder. Min rolle i prosjektet var å utvikle og lede det pedagogiske arbeidet med basis entreprenøriell undervisningsmetodikk. Under ser du endel bilder fra programmet, og du kan også laste ned en mer utfyllende presentasjon av prosjektet som ble laget i mars 2009.