Lars Bakkalia (2021)

30.12.2021

Lars Bakkalia leverte sin masteroppgave på UiA, våren 2021. Jeg var veileder til Lars som skrev om Klyngers bidrag til omstilling i Stavanger-regionen. I sin oppgave undersøkte Lars hvordan  en klyngeadministrasjon kan bidra til å hjelpe medlemsbedrifter til å omstille seg.

Ta kontakt med meg for å få tilgang til oppgaven til Lars.