Entreprenørskapsprisen 2014

24.12.2021

I 2014 vinner Kristiansand kommune Entreprenørskapsprisen. Prisen er nasjonal og deles ut hvert år av VIRKE. Vinnere av prisen får utmerkelsen for å ha gjort en særlig god jobb med å  bruke entreprenørskap som metode i undervisningen. Jeg løfter frem denne utmerkelsen her fordi jeg var prosjektleder for Kristiansandsprosjektet som var hovedbegrunnelsen for at Kristiansand kommune fikk prisen. 

Du kan lese begrunnelsen for prisen ved å trykke linken under