Peer guidance

27/12/2021

Høsten 2021 gjennomførte jeg sammen med to kollegaer en kollegaveiledningssessjon. I det viidere kan du lese mine erfaringer fra denne sessjonen. 

Av hensyn til personvern er denne teksten beskyttet og kun tilgjengelig etter aksept fra mine kollegaer. Send en mail til jan.o.rypestol@uia.no for å be om tilgang til erfaringene.