Evaluation of ORG 454

30/12/2021

I tillegg til obligatorisk midtveisevaluering utførte jeg også en egen survey undersøkelse omkring egen undervisning i faget ORG 454 høsten 2021. Undersøkelsen ble utført som en survey som ble sendt til alle studenter. Samtlige aktive studenter (32) besvarte undersøkelsen. 


Forskerspørsmålene jeg ønsket svar på var: 

                    1) Hvilke preferanser har studentene i ORG 454 når det gjelder valg av
                       undervisningsplattform?

                    2) Hvordan fungerer faglige diskusjoner som læringsmetode i fysisk undervisning
                        og i digital undervisning? 

                    3) Hvordan fungerte Zoom som alternativ til fysisk undervisning i faget ORG 454?

                    4) Hvilken nytte har studentene i ORG 454 av opptak av forelesninger som blir gjort
                        tilgjengelig i Canvas?


Trykk på linken for å se svarene fra undersøkelsen