TFL 200

29.12.2021

TFL 200 er et ingeniørfaglig systememne som dekker feltene entreprenørskap, innovasjon, systemtenkning, teknologi og samfunn, teknologi og milj, teknologi og etikk, teknologi og økonomi, tverrfaglig arbeid innenfor teknologi og livsløsanalyse. Jeg underviser i feltene entreprenørskap og innovasjon med en undervisningsbolk på 9 timer.

Entreprenørskap og innovasjon er fenomenter som er viktig å kjenne til for ingeniørstudenter som uteksamineres fra UiA. Ved å lære mer om reisen fra ide til virkelighet samt kjenne til viktige prinsipper for å jobbe med innovasjon i eksisterende og nye virksomheter bidrar vi til å uteksaminere fremoverlente nye arbeidstakere og fremtidens arbeidsskapere.