STORUT

28.12.2021

Prosjektet "Innovasjonspolitikk for store samfunnsutfordringer" (STORUT prosjektet) er et femårig prosjekt som er finansiert av Aust-Agder Utviklings- og Kompetansenfond (AAUKF) og Universitetet i Agder. Prosjektet har to formål. Det første formålet er å utvikle innovasjonsmiljøet ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder, som er lokalisert ved Campus Grimstad, mot et toppforskningssenter. Det andre formålet er å utforme politikk og virkemidler for å møte store samfunnsutfordringer.  


Selv om Storut prosjektet har en tidsramme på 5 år, er finaniseringen likevel avhengig av de årlige resultatene som måles innenfor følgende forhold: (i)Prosjektet skal bidra til økt antall ansatte ved innovasjonsmiljøet ved UiA i Grimstad, det skal (ii) styrke forskningen ved innovasjonsmiljøet  innenfor temaet om hvordan innovasjonspolitikkk for store samfunnsutfordringer kan utformes og organiseres. Til sist skal prosjektet også (iii) finansiere samskaping av politkk og virkemidler for samme formål. 

Prosjektet ledes av professor Arne Isaksen og jeg er tilknyttet prosjektet som forsker. Jeg har i dag fem vitenskapelige artikler under arbeid som knytter seg til dette prosjektet.

Les mer om prosjektet ved å følge linken under. 

https://storut.uia.no/