ORG 454

29.12.2021

ORG 454 gir en innføring i sentrale begreper, tilnærmingsmåter og teoretiske angrepsvinkler innen innovasjonsteori. Emnet gir en innføring i innovasjonsbegreper, ulike modeller for innovasjonsaktivitet, organisering av innovasjon, teorier om innovasjonssystemer, effekter av innovasjon på økonomisk utvikling, innovasjon og store samfunnsutfordringer samt kjennetegn ved den norske innovasjonsmåten. 

Jeg er emneansvarlig for faget og underviser selv halvparten av kurset. Det vil si 15 forelesningstimer samt ansvar for oppgavesensur og eksamenssensur. Totalt timeantall for kurset er stipulert til 110 timer. 

Under kan du laste ned forelsningsplanen for faget.