RegResir

28.12.2021

RegResir er en forkortelse for Regional Resilience and Sustinable Industrial Restructuring. En norsk oversettelse lyder Regional robusthet og bærekraftig næringsomstilling. Prosjektet støttes av NRF og har et budsjett på 5 millioner. Prosjektet ledes av Høgskulen på Vestlandet ved professor Stig-Erik Jakobsen. Jeg er forsker på arbeidspakke 3 som ledes av førsteamanuensis Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim fra Universitetet i Stavanger.

Prosjektet undersøker hvordan Covid-19 krisen har påvirket investeringer, markedsorientering, teknologisk utvikling og jobbskaping i ressursbaserte næringer. 

Et sentralt spørsmål i arbeidspakke 3 er hvordan Covid-19 pandemien har påvirket bedrifter og næringer i tre ulike regioner. Gjennom kvalitative studier innhenter vi informasjon fra akvakultur, martim industri og offshore fornybar energi. Prosjektet avsluttes i desember 2023.