Pågående forskningsprosjekter

NORCE har forskningsoppdraget for Norges Banks Regionale Nettverk i regionene Sør, Sør-Vest, og Nord-Vest. Som seniorforsker i NORCE har jeg deltatt som forsker i nettverket siden 2013, og hatt prosjektlederansvaret for region Sør siden 2018.

RegResir

28.12.2021

RegResir er en forkortelse for Regional Resilience and Sustinable Industrial Restructuring. En norsk oversettelse lyder Regional robusthet og bærekraftig næringsomstilling. Prosjektet støttes av NRF og har et budsjett på 5 millioner. Prosjektet ledes av Høgskulen på Vestlandet ved professor Stig-Erik Jakobsen. Jeg er forsker på arbeidspakke 3 som...

STORUT

28.12.2021

Prosjektet "Innovasjonspolitikk for store samfunnsutfordringer" (STORUT prosjektet) er et femårig prosjekt som er finansiert av Aust-Agder Utviklings- og Kompetansenfond (AAUKF) og Universitetet i Agder. Prosjektet har to formål. Det første formålet er å utvikle innovasjonsmiljøet ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder, som er lokalisert...