Developing own teaching

30/12/2021

I mitt arbeid med undervisning og veiledning er jeg opptatt av å arbeide med å utvikle egen undervisning og egne kurs. Figuren over viser prosessen jeg følger i dette arbeidet. På annet sted i mappen kan du lese evalueringer, analyser og oppgraderinger, samt hvilke endringer jeg har implementert.